Κατασκευή
Δημοσίων Έργων

Την κατασκευή δημόσιων έργων επιτρέπεται να αναλαμβάνουν ημεδαπές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και στην αντίστοιχη με το έργο κατηγορία και τάξη εγγραφής, καθώς και εργοληπτικές επιχειρήσεις κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Η επιχείρηση μας είναι εγγεγραμμένη στο ΜΕΕΠ (μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων) και κατέχει πτυχίο
ΟΔΟΠΟΪΑ Α2
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Α2
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Α2
ΛΙΜΕΝΙΚΑ Α1
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Α1

Δημόσια Έργα
Χρονολογικά

 
 

2016

Εγκατάσταση υδρομέτρων στην Τ.Κ. Νεοχωρίου

Προϋπολογισμός 70.000,00€

 

Παρεμβάσεις στην Πλατεία Αγίου Ιωάννη Δήμου Σερρών

Προϋπολογισμός 5.463,42€

2016

 

2016

Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών καθισμάτων στοη ΚΕΔΗΣ

Προϋπολογισμός 3.500,00€

 

Εσωτερική Οδοποιία Δ.Ε Λευκώνα

Προϋπολογισμός: 44.950,00€

2015

 

2015

Συντηρήσεις στο 4ο Γυμνάσιο και στο 3ο λύκειο Σερρών

Προϋπολογισμός 6.699,98€

 

Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε Πετριτσίου

Προϋπολογισμός: 45.000,00€

2014

 

2014

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Προϋπολογισμός 37.286,16€

 

Εγκατάσταση υδρομέτρων ύδρευσης και κατασκευή παροχών στις τοπικές κοινότητες Πεθελινού-Παραλιμνίου

Προϋπολογισμός: 50.000,00€

2014

 

2013

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε ΛΕΥΚΩΝΑ

Προϋπολογισμός 38.000,00€

 

Επισκευές και συντήρήσεις στην Κ.ΚΑΜΗΛΑΣ

Προϋπολογισμός: 18.000,00€

2013

 

2011

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΓΕΦΥΡΟΥΔΙΟΥ

Προϋπολογισμός 38.000,00€

 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ

Προϋπολογισμός: 100.000,00€

2010

 

2011

Συντήρηση κοινοτικού καταστήματος και αποδυητρίων γεφυρουδίου

Προϋπολογισμός 28.000,00€

 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ

Προϋπολογισμός: 100.000,00€

2010

 

2009

Συντήρηση χώρων και δημοτικών κτιρίων Γεφυρουδίοιυ

Προϋπολογισμός 35.000,00€

 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΓΕΦΥΡΟΥΔΙΟΥ

Προϋπολογισμός: 35.000,00€

2009

 

2009

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ άλλων κτιρίων του Δ.Σερρών

Προϋπολογισμός 18.000,00€

 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ διαφόρων τοπικών διαμερισμάτων στηνΔήμο Σκοτούσσης

Προϋπολογισμός: 80.000,00€

2009

 

2009

ΣΥΝΤΗΡΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.κ ΒΑΛΤΕΡΟΥ και αγροτικών δρόμων Καρπερής

Προϋπολογισμός 16.000,00€

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΕΦΥΡΟΥΔΙΟΥ

Προϋπολογισμός: 7.500,00€

2009

 

2008

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Ηράκλειας

Προϋπολογισμός 12.000,00€

 

Επίβλεψη κατασκευής έργου: Ανέγερση 14ου Νηπιαγωγείου Σερρών

Προϋπολογισμός: 480.000,00€

2008

 

2007

Επίβλεψη κατασκευής έργου: Συντήρηση-επισκευή επαρχιακού οδικού δικτύου επαρχίας σιντικής στα τμήματα Βυρώνειας-Μεγαλοχωρείου-Στρυμονοχωρίου-Ηράκλειας-Λιφότοπου-Κερκίνης-Ροδόπολης και Νέου Πετριτσίου-Καστανούσας

Προϋπολογισμός 350.000,00€

 

Επίβλεψη κατασκευής έργου: Διαμόρφωση καναλιού Δ.Δ. Δασοχωρίου

Προϋπολογισμός: 480.000,00€

2006

Υπεύθυνος: Φώτης Γ. Τσακίρογλου
Διπλ.Πολιτικός Μηχανικός Μ.sc-Ε.Δ.Ε

Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 7,

Σέρρες, Τ.Κ.:62122

Email: info@mixanoikon.gr

Τηλέφωνο: +30 23210 58586

Fax: +30 23210 58584

Έξτρα Υπηρεσίες

Βρείτε μας στο Facebook