Кратко представяне на компанията

Строителна фирма „ МИХАНИКОН“ е учредена през 2004 година. Тя е млада на идеи и години строителна фирма. Заради голямата и непрекъсната научна подготовка, както и заради успешно реализираните проекти и обекти за кратко време се доказа като една от утвърдените и надеждни строителни фирми.
Строителна фирма „ МИХАНИКОН“ се ангажира и изпълниява с прецизност в срокове, цели и стойности всички поети проекти и обекти, възложени както от корпоративни клиенти, така и от физически лица, прилагайки модели и правила за проектиране и строителство, съгласно европейските стандарти.
Строителна фирма „МИХАНИКОН“ се ангажира с всякакъв вид строително проектиране, както и с всякакъв вид проучвания, експертни оценки и консултантска дейност.
Големият производствен опит при реализирането на нашите обекти ни прави способни да се ангажираме в изпълнението на всякакъв вид строителни обекти с гарантиран успех и приключване на възложената работа в пълно съответствие с предварително договорената цена и време на изпълнение.

проучване

Архитектурни, статични, електромеханични изследвания.

строителство

Строителство и ремонт на жилищни и търговски помещения.

услуги

Процедури за предоставяне на одобрения, договорености, лицензи


Образци на произведения

Те ни се довериха
Корпоративни клиенти

0
Приятни клиенти
0
НА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ
0
НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
0
ПРОЕКТИРАНЕ РАБОТИ

Фотис Цакироглу
Строителен инженер Μ.sc-Ε.Δ.Ε

адрес: Национална съпротива 7,

Серес, 62122

Email: info@mixanoikon.gr

телефон: +30 23210 58586

факс: +30 23210 58584

Допълнителни услуги

Намерете ни във Facebook